Administration, investering, salg, køb og udlejning af ejendomme indenfor både erhverv og bolig

Administration, investering, salg, køb og udlejning af ejendomme indenfor både erhverv og bolig

Dan Mark Ejendomme Udvikling A/S blev stiftet 15. september 2008 til varetagelse af Brask Thomsen Stifftung’s ejendomsportefølje i Danmark.

Dan Mark Ejendomme Udvikling A/S blev stiftet den 15. september 2008 til varetagelse af Brask Thomsen Stiftungs ejendomsportefølje i Danmark.

Selskabet administrerer, udlejer, optimerer og udvikler en blandet ejendomsportefølje inden for både erhverv og boliger. Dan Mark Ejendomme Udvikling A/S er registreret på adressen Overgård Gods ved Mariager Fjord i Østjylland, men den daglige administration er placeret i Hersegade 3, Roskilde. Vores kontor i Hersegade består af 11 medarbejdere som bl.a. servicerer vores kunder og lejere. Udover vores kontor i Hersegade, har vi en afdeling i Vollsmose, som varetager driften af Vollsmose Torv samt ungdomsboliger i Østerhøj. Derudover har vi et tæt samarbejde med Ebeltoft Park Hotel, www.hotelebeltoft.dk.

Dan Mark Ejendomme Udvikling A/S er et traditionelt ejendomsselskab med mange spændende ejendomme spredt over det meste af Danmark; ejendommene kan ses via vores menu under portefølje. Porteføljen indeholder både erhvervs- og boliglejemål, og vi bestræber os altid på at værne om vores lejere samt opbygge langvarige og positive relationer.

Dan Mark Ejendomme Udvikling A/S’ nuværende lejere spænder bredt fra kommunale og offentlige institutioner, over større og mindre virksomheder til private boliger.

Vi lægger stor vægt på at have egen driftsorganisation og arbejder fortrinsvis med faste leverandører, så vores medarbejdere og samarbejdspartnere altid vil have en naturlig tilstedeværelse på ejendommene til gavn for vores lejere.

Vi tager et seriøst ansvar for bygningernes nuværende og ikke mindst fremtidige niveau, ved bl.a. at lægge langsigtede vedligeholdelses- og udviklingsplaner for ejendommene. Derudover tilpasser vi løbende vores ejendomsportefølje, hvorfor der altid vil være ejendomme på vores salgsliste.